Tillbaka

Våra värderingar


VÅRT ANSIKTE UTÅT

Mando Steakhouse & Bar skall förknippas med god mat och dryck, tillagad av högkvalitativa råvaror samt snabb, professionell och trevlig service. Gäster skall uppleva atmosfären på Mando Steakhouse & Bar som folklig och avspänd.
Mando Steakhouse & Bar skall ge ett positivt och seriöst intryck på våra gäster, så att de känner sig välkomna och väl bemötta.
Mando Steakhouse & Bar skall vara en trygg och säker restaurang att besöka.
För att uppnå ovanstående målsättningar jobbar vi efter våra förhållningsregler, samtidigt som all personal utrustar sig med Mando-körkortet (systematiskt brandskyddsarbete, säkerhet i city, ansvarsfull alkoholhantering, grundkurs i livsmedelshygien och vår policy).

 

PÅ ARBETSPLATSEN

Alla på Mando Steakhouse & Bar skall i sitt arbete ta personligt ansvar för både hälsa och miljö. Det ligger på var och en att inte bara följa riktlinjerna, utan att även verka för ett arbetsliv som inte skapar stress och ohälsa.

Mando Steakhouse & Bar accepterar inga former av diskriminering eller kränkningar som till exempel diskriminering på grund av kön, sexuell läggning, ras, tro, härkomst eller utseende. Mando Steakhouse & Bar står för ett fördomsfritt tankesätt och samtliga medarbetare skall arbeta aktivt för detta.

Mando Steakhouse & Bar sätter människan i främsta rummet. Det omfattar framför allt arbetskollegor, gäster och samarbetspartners. Nolltolerans råder för mobbning, nonchalant beteende och alla slags trakasserier på arbetsplatsen.

Vi lever i ett mångkulturellt samhälle. Språkförbistringar kan orsaka missförstånd. Tänk på att vi alla uppfattar ett skämt på olika vis. Irritation kommer dock alltid att förekomma. Bästa sättet att lösa detta är genom att kommunicera.

På Mando Steakhouse & Bar är samarbete en viktig ingrediens. Detta gäller alla yrkeskategorier. Vi jobbar i en öppen restaurang och under servering hjälps vi åt att lösa problem.

 

TRYGGHET OCH SÄKERHET

På Mando Steakhouse & Bar skall samtliga känna sig trygga. Detta gäller dels i anställningen, dels att man inte skall känna sig obekväm på jobbet. Mando Steakhouse & Bar har undertecknat restaurangbranschens gröna kollektivavtal som ger den anställda både rättigheter och skyldigheter. Om man inte mår bra på jobbet skall den anställda direkt få gehör från ledningen.

På Mando Steakhouse & Bar finns riktlinjer för hur vi förebygger rån, överfall och brand. Det finns även instruktioner för hur man agerar i olika hotfulla och farliga situationer.

 

VÅRA MEDARBETARE ÄR MANDO STEAKHOUSE & BAR

Det är medarbetaren som är Mando Steakhouse & Bars största resurs. Det är endast genom den anställda som vi kan uppnå vårt mål i form av en utvecklande och dynamisk verksamhet i stimulerande arbetsmiljö. Det är viktigt att varje individ är med och påverkar och visar engagemang för allt som händer här. Eventuella problem skall diskuteras efter servering.

På Mando Steakhouse & Bar arbetar många unga människor. Genom social vägledning verkar vi för sunda värderingar och professionalism. Mando Steakhouse & Bar tar avstånd från nyttjande av droger och alla slags missbruk.